Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Антифризът е един от основните препарати използвани в двигателите с вътрешно горене. При понижаването на температурите под 0°С водата, която служи като агент за охлаждане на ДВГ замръзва. По тази причина се налага да се използват продукти, при които температурата на замръзване е много по-ниска от 0°С. Основният продукт, наложил се за ползване за охлаждане в автомобилите е смес между моноетилен гликол и вода. В зависимост от концентрацията на моноетиленгликола и температурата на замръзване е различна. Най-ниската температура, до която може да не замръзне тази смес е - 72°С. Тази концентрация се нарича антифриз-концентрат.  Поради причина, че моноетиленгликола е много агресивен към цветни метали се препоръчва той да не се използва в концентриран вид. По същата причина се налага да бъдат използвани комплекс пасиращи добавки, които намаляват тази агресивност, като запазват свойството на антифриза да не замръзва. В зависимост от използваните добавки се получава и разделяне на антифриза на различни видове и стандарти, които той покрива.

Ето и стандартите, които съществуват:

  • Aнтифриз G10 - зелен е за автомобили произведени до 1991 г.
  • Aнтифриз G11 - син е за автомобили произведени от 1991 до 1997 г.
  • Aнтифриз G12 - червен е за автомобили произведени от 1997 до 2003 г.
  • Антифриз G12+ - е за автомобили произведени след 2003 г.
  • Антифриз G12++ - е за автомобили произведени след 2006 г.
  • Антифриз G13 - лилав антифриз, които покриива стандарт G013 A8J M1, TL 774-J. Произвежда се специално за автомобили от VAG - групата.

Всички антифризи, които се произвеждат покриват определени стандарти. Както автомобилите се развиват, така също се развиват и охладителните течности. Последните антифризи са създадени специално за VAG групата, като целта е антифриза да бъде щадящ природата. Затова този антифриз е създаден на базата на пропилен гликол, който не е отровен и много по-лесно се преработва в природата без да нанася щети.  

Много често антифризите се класифицират по цвят, като съществуват антифризи със син, червен, жълт, зелен, розов, лилав цвят. В повечето от случаите цвета определя качествата на антифриза. Но има производители, които не се съобразяват с това неписано правило. По тази причина е много по правилно да се съобразявате със стандартите предписани от производителя и да търсите антифриз отговарящ на този стандарт.

Относно възможността за смесване на антифризите -  те всички могат да бъдат смесвани един с друг. Но при смесването част от свойствата им се губят. Обикновено се при приема, че ако се смесят два антифриза, новата смес има качествата на антифриза с по-нисък клас. Разбира се най-добрия вариант е да се използва концентрат от същия вид, като този който е използван в охладителната система на автомобила. И никога не използвайте в охладителната система антифриз концентрат. Винаги го разреждайте с вода минимум 1:1. Концентратът на антифриза / -72°С / има много по-лош топлообмен от разредения антифриз. Затова винаги разреждайте антифриза с вода - дестилирана или дейонизирана. Препоръчителното отношение е 50/50 обемни %. При това съотношение антифриза има оптимална защита от замръзване - до около -36°С / в зависимост от концентрата /, оптимални свойства за защита на частите на двигателя от корозия и е по-малко агресивен към цветните металите. Така се запазват свойствата му да смазва и водната помпа.  И въпреки всичко изписано дотук решението за това какъв антифриз и в каква концентрация ще използвате във вашия автомобил е ваше.