Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Турбокомпресорът е един от агрегатите в автомобилния двигател, които са важни както за по-добрата работа, така и за по-нисък разход на гориво. Той се използва за да повиши КПД-то на двигателя. За разлика от останалите агрегати в двигателя, турбокомпресора работи в много тежък режим. От една страна високата температура на изходящите газове - до над 1200°С, от друга страна високите обороти, при които работи - за някои двигатели те достигат до 120 000 об./мин. / във Формула 1 например/. Номиналните стойности за обикновените автомобили се движат от порядъка на 40 - 50 000 об./мин. Дори и тези стойности са много високи и за да работи безпроблемно турбокомпресора е необходимо той да бъде поддържан в добро състояние.

Как да поддържаме турбокомпресора в добро работно състояние?

За бензиновите двигатели поддържането на турбокомпресора в добро работно състояние е по-лесно. При тях няма особено големи проблеми, защото изгорелите газове са с много малко съдържание на сажди. За тези турбокомпресори е по-важно маслото да е достатъчно качествено за да смазва по-добре лагерите и вала на турбокомпресора.

При дизеловите двигатели има повече проблеми. Основният проблем са саждите. При работата на дизеловия двигател на частични натоварвания, когато турбокомпресора не е включен и не работи с пълния си капацитет, в следствие на непълното изгаряне на дизеловото гориво се образуват повече сажди. Като добавим и лошото качество на горивото проблема става значителен. По тази причина е добре да използваме добавки за дизелово гориво. Има добавки, които подобряват дизеловото гориво и намаляват отделянето на сажди. При използването на тези добавки, процеса на изгаряне се подобрява, което освен по-пълното изгаряне на горивото и намаленото отделяне на сажди, намалява разхода на гориво и отделянето на други вредни емисии в атмосферата. Като следствие от това турбинното колело и прилежащите компоненти се замърсяват по-малко със сажди и от там се подобрява работата им и се удължава техния живот. В случаите когато не се използват подобрители за дизелово гориво, саждите се натрупват основно върху турбинното колело, направляващия апарат на турбината и корпуса й. По тази причина се променят параметрите на работа на тази турбина или в някои случа дори тя спира. Много често това се случва, когато двигателя е стар и по-износен. Тогава част от двигателното масло по една или друга причина попада във входящия въздух или се смесва с него в цилиндъра. При излизането на тази смес от цилиндъра, тя е много по лепкава и с повече сажди. Така се стига дори до блокиране на турбинното колело.

За да избегнем тези проблеми или да ги намалим до минимум е добре периодично да експлоатираме двигателя на по-високи обороти / над 2500 об/мин / за по-дълъг период от време. При този режим на работа на двигателя работи с по-бедната смес и отделянето на сажди е намалено, а наличието на по-голямо съдържание на кислород в изгорелите газове спомага за по-доброто окисляване и почистване на нагарите. Освен това заради високите обороти и големия дебит на изгорели газове турбината се нагрява повече и голяма част от нагарите се доокисляват и почистват още по-лесно. Ако към това добавим и добавка за почистване нещата изглеждат много по-добре. Така можем да почистим и подобрим работата на един от най-натоварените агрегати в двигателя без много усилия.